ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
η επαναλειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020. Η λειτουργία του σχολείου θα βασιστεί στους κανόνες που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ.
Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στο σχολείο 8:00 ́ – 8:15 ́ και θα σχολάνε στις 13:15. Το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει μέχρι τις 26 Ιουνίου που θα λήξει το διδακτικό έτος.
Κατά την προσέλευσή τους, οι μαθητές/τριες των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων θα μπαίνουν στο προαύλιο από την πλαινή είσοδο , ενώ οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε ́ και Στ ́ τάξεων από την κεντρική είσοδο.
 Δε θα παραμένουν καθόλου στο προαύλιο αλλά θα ανεβαίνουν άμεσα στις αίθουσές τους, όπου θα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί τους, και θα κάθονται στο θρανίο τους σε συγκεκριμένη θέση. Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται από τις εισόδους που εισήλθαν. Τα μεγαλύτερα αδέλφια θα χρησιμοποιούν την είσοδο – έξοδο που ισχύει για τα μικρότερα αδέλφια τους.

Οι μαθητές/τριες κάθε τμήματος θα χωριστούν σε υποτμήματα. Κάθε παιδί θα έρχεται σχολείο συγκεκριμένες ημέρες, σύμφωνα με e-mail που σας έχει σταλεί. Εάν για ειδικούς λόγους κάποιο παιδί είναι απαραίτητο να παραμείνει στο σπίτι και δεν θα έρθει στο σχολείο το επόμενο διάστημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.

Οι μαθητές/τριες θα έχουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα για τα μαθήματα (μολύβια, γόμες, μαρκαδόρο πίνακα…). Απαγορεύεται η ανταλλαγή υλικών, ο διαμοιρασμός φωτοτυπιών, η μπάλα. Δεν θα πρέπει να αφήνουν τίποτα κάτω από το θρανίο, αφού τα θρανία θα χρησιμοποιούνται από άλλα παιδιά την επόμενη μέρα. Στις αίθουσες θα υπάρχει απολυμαντικό, καλό θα είναι όμως να έχουν και στην τσάντα τους μαντιλάκια αντισηπτικά, χαρτομάντιλα).

Οι αίθουσες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
Τα διαλείμματα θα γίνονται σε χωριστούς χώρους για κάθε τάξη. Κάθε παιδί θα έχει μαζί του φαγητό και νερό (δε θα λειτουργεί το κυλικείο και απαγορεύεται να πίνουν νερό από τις βρύσες).
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί το πρωί ή την προηγούμενη μέρα, πριν έρθει σχολείο, αισθανθεί αδιαθεσία, πρέπει να παραμένει σπίτι. Αν κατά τη διάρκεια του σχολείου αισθανθεί αδιαθεσία, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, θα ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς να το παραλάβουν και θα ακολουθείται αυστηρά το πρωτόκολλο. Οποιαδήποτε ενημέρωση από το σχολείο θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με email και όχι με σημείωμα.