ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-21
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. 

 Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΠΘ
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε στο χάρτη  τα όρια του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Παρακαλούμε η προσέλευση των γονιών να γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο 2610643765 και από τις 09:00-12:00. 

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
Αίτηση εγγραφής υπάρχει στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου  .
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

 Υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες και η δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου.
                                               Δικαιολογητικά Εγγραφής

Α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΘ 
 Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο .
Γ. Αντίγραφο εντύπου Ε1 2019 από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας  (άρθρο 5, ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α)
Δ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή/τριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο Δημοτικό.
Ε. Δικαιολογητικά για εγγραφή στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους (όταν εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες) ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι και συμπληρώνοντας το  έντυπο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο   .
            
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, ισχύει η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ