ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Επίδοση Βαθμολογίας Β ' Τριμήνου


 Σύμφωνα με την  Αρ. Πρωτ. : Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η βαθμολογία Β Τριμήνου των μαθητών των Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων   θα παραδοθεί σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020  και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020.

 Οι εκπαιδευτικοί της Α ́ και Β ́ τάξης θα ενημερώνσουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.

Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν  από το σχολείο, να έρθουν σε επαφή με τη Διεύθυνση του Σχολείου.