ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Οι μαθητές/τριες στη χώρα των μικροβίων


Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος

E-Bug και αποτελείται από δύο βιβλία με τίτλο: «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων» και «Γνωρίζω
και αντιμετωπίζω τα μικρόβια», τα οποία απευθύνονται αντίστοιχα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Το έντυπο υλικό υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα www.e-bug.eu

στην οποία είναι

διαθέσιμο το έντυπο υλικό σε ψηφιακή μορφή καθώς και σχετικά βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και
επιπλέον δραστηριότητες