ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
η επαναλειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020. Η λειτουργία του σχολείου θα βασιστεί στους κανόνες που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ.
Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στο σχολείο 8:00 ́ – 8:15 ́ και θα σχολάνε στις 13:15. Το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει μέχρι τις 26 Ιουνίου που θα λήξει το διδακτικό έτος.
Κατά την προσέλευσή τους, οι μαθητές/τριες των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων θα μπαίνουν στο προαύλιο από την πλαινή είσοδο , ενώ οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε ́ και Στ ́ τάξεων από την κεντρική είσοδο.
 Δε θα παραμένουν καθόλου στο προαύλιο αλλά θα ανεβαίνουν άμεσα στις αίθουσές τους, όπου θα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί τους, και θα κάθονται στο θρανίο τους σε συγκεκριμένη θέση. Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται από τις εισόδους που εισήλθαν. Τα μεγαλύτερα αδέλφια θα χρησιμοποιούν την είσοδο – έξοδο που ισχύει για τα μικρότερα αδέλφια τους.

Οι μαθητές/τριες κάθε τμήματος θα χωριστούν σε υποτμήματα. Κάθε παιδί θα έρχεται σχολείο συγκεκριμένες ημέρες, σύμφωνα με e-mail που σας έχει σταλεί. Εάν για ειδικούς λόγους κάποιο παιδί είναι απαραίτητο να παραμείνει στο σπίτι και δεν θα έρθει στο σχολείο το επόμενο διάστημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.

Οι μαθητές/τριες θα έχουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα για τα μαθήματα (μολύβια, γόμες, μαρκαδόρο πίνακα…). Απαγορεύεται η ανταλλαγή υλικών, ο διαμοιρασμός φωτοτυπιών, η μπάλα. Δεν θα πρέπει να αφήνουν τίποτα κάτω από το θρανίο, αφού τα θρανία θα χρησιμοποιούνται από άλλα παιδιά την επόμενη μέρα. Στις αίθουσες θα υπάρχει απολυμαντικό, καλό θα είναι όμως να έχουν και στην τσάντα τους μαντιλάκια αντισηπτικά, χαρτομάντιλα).

Οι αίθουσες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
Τα διαλείμματα θα γίνονται σε χωριστούς χώρους για κάθε τάξη. Κάθε παιδί θα έχει μαζί του φαγητό και νερό (δε θα λειτουργεί το κυλικείο και απαγορεύεται να πίνουν νερό από τις βρύσες).
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί το πρωί ή την προηγούμενη μέρα, πριν έρθει σχολείο, αισθανθεί αδιαθεσία, πρέπει να παραμένει σπίτι. Αν κατά τη διάρκεια του σχολείου αισθανθεί αδιαθεσία, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, θα ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς να το παραλάβουν και θα ακολουθείται αυστηρά το πρωτόκολλο. Οποιαδήποτε ενημέρωση από το σχολείο θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με email και όχι με σημείωμα.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Οδηγίες για τους μαθητές για τη σχολική ζωή από 1η Ιουνίου

Πατήστε εδώ να δείτε τις πδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές

Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε...

Επιστρέφω στο σχολείο και μένω υγιής!!!!!!!!!!


Κάντε κλικ εδώ να δείτε ένα κατατοπιστικό βίντεο για το πώς επιστρέφουμε στο σχολείο και μένουμε ασφαλείς!!!

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-21
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. 

 Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΠΘ
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε στο χάρτη  τα όρια του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Παρακαλούμε η προσέλευση των γονιών να γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο 2610643765 και από τις 09:00-12:00. 

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
Αίτηση εγγραφής υπάρχει στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου  .
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

 Υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες και η δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου.
                                               Δικαιολογητικά Εγγραφής

Α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΘ 
 Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο .
Γ. Αντίγραφο εντύπου Ε1 2019 από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας  (άρθρο 5, ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α)
Δ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή/τριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο Δημοτικό.
Ε. Δικαιολογητικά για εγγραφή στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους (όταν εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες) ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι και συμπληρώνοντας το  έντυπο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο   .
            
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, ισχύει η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Επικοινωνία με το ψυχολόγο του σχολείου μας


Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, και αναλογιζόμενοι τις συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν τόσο στους μαθητές μας όσο και στους γονείς τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης από τον ψυχολόγο του σχολείου μας κύριο Θεοφάνη Κοτσέτα από Δευτέρα ως Παρασκευή και για τις ώρες 10:00 - 12:00 πμ. 
Όποιος γονέας το επιθυμεί μπορεί να ενημερώνεται για τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου από τη Διεύθυνση το σχολείου.