ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

45th Primary School welcomes a U.S. educator


During the 2017-2018 academic year, the Fulbright Foundation in Greece participates for the first time in the Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program. In January 2018, it welcomed the first two incoming U.S. teachers, Joseph Talarico and Vincent Gray, for a 5-month stay in Greece during which the teachers will study at a university, observe classes in primary and secondary public and private schools and complete a project pertaining to their field of educational inquiry.
A few days ago we hosted Joseph Talarico in our school. Our students were extremely excited! They had the chance to ask questions about a plethora of things; the school subjects in his school, the premises, basketball in the U.S., and even about Donald Trump. The students of the 6th grade also made a presentation about Patras Carnival, they taught him how to perform a traditional Greek dance and the 1st graders offered drawings. Last but not least, Joe and the staff discussed about the projects that are underway.
 --------------------------------------------
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στα Διακεκριμένα Βραβεία Fulbright στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας. Τον Ιανουάριο του 2018, καλωσόρισε τους δύο πρώτους εισερχόμενους δασκάλους των ΗΠΑ, τον Joseph Talarico και τον Vincent Gray, για 5 μήνες διαμονής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε δημοτικά και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με το πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας.Πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε τον Joseph Talarico στο σχολείο μας. Οι μαθητές μας ήταν πολύ ενθουσιασμένοι! Είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις για μια πληθώρα πράγματα. τα σχολικά μαθήματα στο σχολείο του, τις εγκαταστάσεις, το μπάσκετ στις Η.Π.Α., ακόμα και για τον Donald Trump. Οι φοιτητές της 6ης τάξης έκαναν επίσης μια παρουσίαση για το Καρναβάλι της Πάτρας, τον δίδαξαν να εκτελούν παραδοσιακό ελληνικό χορό και οι 1ο γκρέιντερ προσφέρουν σχέδια. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο Τζο και το προσωπικό συζήτησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
http://www.fulbright.gr/en/news-events/893-teach-the-teachers-fulbright-greece-welcomes-two-u-s-teachers