ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-->

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

«Η τσάντα στο σχολείο»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς
 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο».
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο.
Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου και έχει σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.
Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ο  Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου αποφάσισε να εφαρμοστεί η δράση κάθε 1ο Σαββατοκύριακο των επόμενων μηνών και συγκεκριμένα:
Σαββατοκύριακο: 3 - 4/ 02/2018
Σαββατοκύριακο: 3 - 4/ 03/2018
Σαββατοκύριακο: 5 - 6/ 05/2018
Σαββατοκύριακο: 2 - 3/ 06/2018

Ο έλεγχος του περιεχομένου της σχολικής τσάντας που θα αφήσουν στο σχολείο για το Σαββατοκύριακο, θα γίνεται εκ μέρους των μαθητριών και των μαθητών και η ασφάλεια στο χώρο του σχολείου δεν θα αλλάξει οπότε θα ήταν καλό να μην υπάρχουν πράγματα αξίας στην τσάντα των παιδιών.
      
             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                           ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ